^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název
Obec Strachujov

2. Důvod a způsob založení 
Obecní úřad vznikl na základě zákona č. 367/1990Sb. o obcích (obecní zřízení). Svoji činnost vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
Starosta obce:
Ivan Podsedník
tel. 566 562 646
mobil: 736 641 344
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místostarosta obce:
Renata Prügerová
mobil: 739 017 893
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Evidence obyvatel:
Eva Podsedníková
566 562 646
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:
pondělí 16:00 - 18:00 hod.
středa   16:00 - 18:00 hod.

4. Kontaktní spojení
Strachujov 6
59242 Jimramov
+420 566 562 646
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

5. Případné platby můžete poukázat
ČSOB  107649010/0300
(CZ07 0300 0000 0001 0764 9010)

6. IČ
00599859

7. DIČ
není 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce 
rozpočet

9. Žádost o informace
Požádat o příslušné informace na možné na Podatelně obecního úřadu (tel. : 566 562 646 ) 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na Podatelně obecního úřadu (tel. : 566 562 646 ). 

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti prostřednictvím subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 

12. Formuláře
Příslušné formuláře naleznete na stránkách Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na portálu portal.gov.cz.

14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí starosta obce : 

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí evidence obyvatel : 

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon 128/2000 Sb. o obci 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavní právní předpisy, kterými se účetní: 

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a dodatků 
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a dodatků 
Copyright © 2013. Obec Strachujov Rights Reserved.


Facebook twitter skype