^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Obec Strachujov

O tom, kdo založil ves Strachujov, dříve též Strachotov či Strachojov, není žádná písemná zpráva. Pověsti se zmiňují, že při cestě misionářů z okruhu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jeden ze členů této skupiny jménem Strachota položil základ zdejšího osídlení. Jiní připomínají, že šlo o plánovité osidlování hraničního “hvozdu“ mocnými Pernštejny. Území kolem horního toku řeky Svratky, dříve Švarcavy, bylo osidlováno z české strany pod patronací litomyšlského kláštera. Na styku těchto zájmů se začaly vytvářet spory. V zápise z roku 1269 stanovuje král Přemysl Otakar II. hranici, jež řeší stížnost opata Štěpána z Litomyšle na Imrama z Kamene a Pernštejna.  Více v historii obce.

Obec se nachází v nadmořské výšce 490 metrů. Rozloha 289 ha. Na území žije nyní 152 obyvatel.

--- aktuality ---

Copyright © 2013. Obec Strachujov Rights Reserved.


Facebook twitter skype